M'Andryk News
Поради психолога

Межі та правила для дітей

Нервова система дітей недостатньо зріла, тому правила та межі допомагають дитині регулювати власну поведінку.
 • межі та правила створюють певну передбачуваність, яка в свою чергу створює відчуття безпеки; це знижує тривожність та агресивні прояви у дитини;
 • правила та межі окрім визначення дозволеного створюють простір для автономії, яка необхідна для розвитку самостійності; 
 • правила та межі також дають дитині можливість формувати відчуття власної компетентності (Я можу сам... скласти іграшки, розкласти одяг і т.д.)і надає досвід успіху.
 • правила і межі створюють основу для формування виконавчих функцій (планування, саморегуляція, самоконтроль, дотримання інструкцій, формування цілей, моніторинг та їх досягання), які є умовою успішності дитини;

Як встановлювати межі? 
 • правила мають бути чіткі, однозначні та послідовні ;
 • демонструйте власною поведінкою дотримання правил, які є в сім'ї, близькому колі спілкування, соціумі; 
 • дотримуйтеся домовленостей і виконуйте обіцянки;
 • демонструйте повагу до особистих меж інших ;
 • створюйте межі дозволеного за допомогою надання права вибору;
 • попереджайте про можливі наслідки за умови не дотримання правил;
 • покарання, яке не пов'язано з самим вчинком, не призводить до бажаного результату, адже замість усвідомлення наслідків до яких призводить певна поведінка у дитини виникає відчуття сорому або образи, замість розуміння чому є певне правило;
 • аналізуйте поведінку дитини: негативні прояви можуть бути проявом незадоволених потреб дитини (в емоційному контакті, безпеці);
 • якщо дитина проявляє бурхливу емоційну реакцію через прохання дотриматися правил чи домовленностей, спочатку відновіть емоційний зв'язок, а лише потім корегуйте небажану поведінку. 

Пам'ятайте, що нові навички формуються через багаторазове повторення, тому для закріплення нової поведінки потрібен певний час!